Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Δήλωση του πληρ. δικηγόρου των εργαζομένων στον Ελεύθερο Τύπο

Προσερχόμενοι στη διαδικασία, από τη πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι η εταιρία παράνομα επέλεξε να καλέσει τους εργαζόμενους σε διαβουλεύσεις για χρονικό σημείο κατά το οποίο οι ομαδικές απολύσεις όχι μόνο είχαν εξ ολοκλήρου αποφασιστεί, αλλά πολύ περισσότερο είχαν ήδη δρομολογηθεί, αφού η καταγγελία των συμβάσεων είχε ήδη γνωστοποιηθεί σε κάθε εργαζόμενο χωριστά, με συγκεκριμένο ορίζοντα αποχώρησης από την εταιρία.

Με την επιλογή αυτής της πρακτικής, διαφάνηκε ότι στόχος της εταιρίας ήταν να αποκόψει εξαρχής τη δυνατότητα εξέτασης πληθώρας εναλλακτικών λύσεων στο πλαίσιο ειλικρινούς και σφαιρικής διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι λ.χ. ο σχεδιασμός μέτρων εξυγίανσης σε συνδυασμό με μείωση του προσωπικού ή μείωση των αποδοχών υψηλόμισθων στελεχών, η μείωση των λειτουργικών δαπανών, ή ακόμη, η πραγματοποίηση των αναγκαίων αλλαγών για την προετοιμασία μεταβίβασης της εφημερίδας ενόσω αυτή λειτουργεί, εφόσον οι μέτοχοι επιθυμούσαν να απεμπλακούν επιδεικνύοντας κοινωνική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και σεβασμό στην ιστορικότητα του τίτλου. Τίποτε όμως από τα παραπάνω δεν έγινε.

Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους, έχοντας σαφέστατη επίγνωση της ως άνω συμπεριφοράς της εταιρίας και επιφυλασσόμενοι των δικαιωμάτων τους, προσήλθαν στη διαδικασία και επιδιώκουν πλέον τη λήψη μέτρων αποκαταστατικών της ζημίας που υπέστησαν της αποκατάστασης της ηθικής τους βλάβης του δικαιώματός τους για ουσιαστική διαβούλευση στο κατάλληλο χρονικό σημείο. Γιατί είναι προφανές ότι με διαφορετικά όπλα διαβουλεύεται κανείς ενόσω σχεδιάζονται ακόμη οι ομαδικές απολύσεις και με διαφορετικά όπλα όταν οι απολύσεις προβάλλονται στους εργαζόμενους ως τετελεσμένο γεγονός.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εργαζομένων Ελεύθερου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: