Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2009

Πρακτικό Διαβούλευσης και Συμφωνίας Εργαζομένων ΕΤ - Ιδρυμα Τύπου ΑΕ

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
(άρθρο 5 παρ. 1 και 2 Ν. 1387/1983)
Στο Μαρούσι, σήμερα 16 Ιουλίου 2009, αφενός
1) Η υπό εκκαθάριση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ίδρυμα Τύπου Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Αγησιλάου 6-8, νομίμως εκπροσωπούμενη
Και
2) Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που αναδείχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 1387/1983.
Μετά από διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 29/6/2009, 2/7/2009, 6/7/2009, 9/7/2009, 13/7/2009, 15/7/2009 και 16/7/2009, κατέληξαν και συμφώνησαν στην ακόλουθη δεσμευτική συμφωνία:
1) Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αρχική απόφαση της εταιρείας, ήτοι στις 31.8.2009.
2) Κατά την ημερομηνία αυτή θα καταβληθούν σε κάθε εργαζόμενο:
Α) Οι πλήρεις τακτικές αποδοχές μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία
Β) Η αναλογία Δώρου Χριστουγέννων 2009
Γ) Αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας 2009
Δ) Η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, η οποία θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των τακτικών αποδοχών μηνών Απριλίου - Μαΐου 2009.
Εκτός των ανωτέρω θα καταβληθούν προσθέτως:
Α) Πρόσθετη αποζημίωση απόλυσης, ως εξής:
i) Ποσό 1.800.000 ευρώ, από το οποίο θα αφαιρεθεί ποσό 20.000 ευρώ προκειμένου να προστεθεί στο κατωτέρω ποσό των 48.000 ευρώ για την κάλυψη της ειδικής περίπτωσης υπό στοιχ. Β (κεφαλαίο). Το υπόλοιπο ποσό 1.780.000 ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα δια του 345 που αντιπροσωπεύει 338 εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου και 7 απασχολούμενους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα.
ii) Ποσό 120.000 ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί ισόποσα σε όσους δικαιούνται επίδομα ανεργίας από τα Ταμεία τους μέχρι και έξι μήνες. Η εκκαθάριση του ποσού αυτού θα γίνει μέχρι 30.9.2009, ώστε να προσκομιστούν έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς.
iii) Ποσό 230.000 ευρώ το οποίο θα μοιραστεί ισόποσα στις παρακάτω κατηγορίες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων:
α) Μονογονεϊκές οικογένειες.
β) Εργαζόμενοι με ανίατες ή μακροχρόνιες σοβαρές ασθένειες.
γ) Εργαζόμενοι με ανίατες ή μακροχρόνιες ασθένειες τέκνων και προστατευόμενων μελών οικογενείας κατηγορίας ΑΜΕΑ.
δ) Εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας.
ε) Πολύτεκνοι με τρία τέκνα και άνω.
στ) Εργαζόμενοι σύζυγοι που απασχολούνται και οι δύο στην επιχείρηση και καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας τους.
ζ) Εργαζόμενοι οι οποίοι την 1.9.2009 δεν έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης βάσει ενσήμων και πρόκειται να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι την 31.8.2012.
Εργαζόμενοι που εντάσσονται σε πάνω από τις μία παραπάνω κατηγορίες θα λαμβάνουν πρόσθετη παροχή μόνο για δύο κατηγορίες. Η εκκαθάριση του ποσού για τις ανωτέρω κατηγορίες θα γίνει στις 31.8.2009, όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί οι καταστάσεις με τις ειδικές κατηγορίες.
Β) Η περίπτωση εργαζόμενου που ασθενεί βαριά με έγκυο σύζυγο που απασχολούνται και οι δύο στην εταιρεία, θα λάβουν πέραν της πρόσθετης αποζημίωσης απόλυσης και το συνολικό ποσό των 48.000 ευρώ. Θα καταβληθεί προσπάθεια η ανωτέρω εργαζόμενη να προσληφθεί στην εταιρεία CITY, εφόσον συνεχίσει να λειτουργεί.
3) Τέλος, δηλώνεται από την πλευρά της εταιρείας ότι κατά την ενδεχόμενη πώληση των τίτλων των εφημερίδων Ε.Τ. και Ε.τ.Κ. θα προτιμηθούν οι προτάσεις που θα διασφαλίσουν θέσεις εργασίας όλων των ειδικοτήτων ακόμη και αν μειωθεί και κατ’ ανάλογο ύψος το τίμημα.
4) Επιβεβαιώνεται ότι το έσοδο από την ενδεχόμενη πώληση των ανωτέρω τίτλων θα διανεμηθεί ισομερώς στους εργαζόμενους.
Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά προκειμένου να αποτελέσουν το περιεχόμενο του κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 Ν. 1387/1983 πρακτικού συμφωνίας σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας.
Επισυνάπτονται στο παρόν τα από 29/6/2009, 2/7/2009. 6/7/2009, 9/7/2009, 13/7/2009, 15/7/2009 και 16/7/2009 αντίγραφα πρακτικών διαβουλεύσεων.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής:
Ο εκκαθαριστής
Χαρ. Μπιλλίνης
Η Επιτροπή του άρθρου 4 § 3 Ν. 1387/1983
Μ. Παπαχριστούδη
Χ. Αμαραντίδης
Π. Αμυράς
Α. Γκέρτσος
Α. Χατζητσάκος

13 σχόλια:

elen@ είπε...

δηλαδή θα πάρουν επιπλέον χρήματα (εις βάρος άλλων συναδέλφων) και οι Πασαλάρης, Μαγιάση και μια δεκαριά ακόμη που όλοι γνωρίζουμε...

Ανώνυμος είπε...

Νομικά δεν μπορεί να αποκλειστεί κανείς καθώς η πενταμελής επιτροπή εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων.
Αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε, είναι πόσοι από τους golden boys and girls, θα εισπράξουν αυτό το πεντοχίλιαρο. Αν έχουν έστω και ελάχιστη συναίσθηση των ευθυνών τους, ας το αφήσουν στο ταμείο υπέρ του Κυριάκου.

microsoul είπε...

E, ο ένας φροντίζει για την «αναδάσωση» της Πάρνηθας εκεί ψηλά, η άλλη έχει έξοδα ως υποψήφια πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, εκδότρια των «Νέων της Εννυς» και προσπαθώντας να καπαρώσει την πολυπόθητη θέση στην ΕΡΤ που αξίζει σε κάθε εργατοπατέρα συνδικαλιστή που εξυπηρετεί άριστα τα συμφέροντα των εργοδοτών, ενώ θάβει κανονικά τους εργαζομένους σε τάφους και ερείπια όπως αυτά του ΕΤ.
Σίγουρα και οι άλλοι 10, όπως και κάποιοι εργαζόμενοι που εμφανίστηκαν στις λίστες πληρωμών της εφημερίδας μόλις την τελευταία μέρα των διαπραγματεύσεων, θα έχουν κάποιον άξιο σκοπό για να σπρώξουν τα πεντοχίλιαρά τους.

Ανώνυμος είπε...

Εδώ βρέθηκαν στα μισθολόγια άνθρωποι που δεν υπάρχουν καν στην εφημερίδα... Φάγανε απο τα μπετά, φάγανε απο τα σίδερα, φάγανε απο τα σχέδια, φάγανε, φάγανε, φάγανε...

Ανώνυμος είπε...

Καλά, τι είναι αυτά που έχετε ρε παιδιά στο χώρο σας; Είναι δυνατόν αυτή η Μαγιάση να είναι εργαζόμενος-απολυμένη στην εφημερίδα σας, να είναι και μεγαλοσυνδικαλίστρια, και να μην έχει φανεί μέσα εκεί, έστω για να σας πεί μια λέξη συμπαράστασης. Αυτό κάνουν όλοι οι συνδικαλιστές, έστω και υποκριτικά. Κι'αυτή που είναι μια από σας δεν το κανε. Πισα και πουπουλα. Αλλά αυτή από όσο τη θυμάμαι παλιά από την τηλεόραση πρέπει να είναι μεγάλη σε ηλικία. Ρε μπας και είναι ήδη συνταξιούχος και δεν τη νοιάζει τίποτα; 'Η της έδωσαν και τα συντάξιμα και την έχει κάνει. Αρα μόνο η η καράκλα του συνδικαλιστή την ενδιαφέρει. Αν οι εκδότες την έχουν πιάσει μάλιστα και της έχουν ταξει ποιος ξέρει τι, γιατί να έρθει να σας δει; Μην ασχολείστε με τέτοια ατομα. Οσο ασχολιόσαστε τόσο περισσότερο κινδυνεύετε να λερωθείτε

microsoul είπε...

Λέτε όταν ο Πάκης έβγαλε τη βρώμα ότι οι εργαζόμενοι του ΕΤ ζητούν διορισμό στη ΕΡΤ να εννοούσε αυτή τη μεγάλη κυρία-συνδικαλίστρια; Η κανέναν άλλο της παρεούλας της;
Καιρός γαρ εγγύς;

elen@ είπε...

θα ηταν ενδιαφέρον να ξέραμε πια μέρα (εκτός και αν έρθουν νύχτα)θα έρθουν λογιστήριο! Ετσι, για να είμαστε εκεί απέναντι!!!

Ανώνυμος είπε...

Ποιό είναι αυτό το τσόκαρο που κυκλοφορεί με κάμπριο και έλεγε σε μια συνέλευση των εργαζομένων ότι και με 1000 ευρώ παραπάνω ήταν ικανοποιημένη και ότι τα ήθελε για το γάλα των παιδιών της; Λέει, έχει παρτίδες με εκείνο τον τύπο, το στέλεχος της Γιάννας, για τις τεχνικές υπηρεσίες; Από αυτόν έπαιρνε γραμμή; Τώρα που πήρε 5000 παραπάνω θα αγοράσει, εκτός από το γάλα, και καλύτερες ζάντες για το κάμπριο;

Ανώνυμος είπε...

Παιδια, παιδια ξεχασαμε κατι πολυ βασικο. Ενω αφηνουμε να ξεχυθει απο την ψυχη μας πικρα και αγανακτηση δεν ρωτησαμε το σημαντικοτερο. Ποσα λιπαρα θελουν να εχουν τα γιαουρτια που θα τους ριξουμε. Νομιζω τα πλουσιοτερα κανουν καλο στο προσωπο οποτε εκτος απο τον συμβολισμο η ενεργεια θα εχει και πρακτικη αξια.

Ανώνυμος είπε...

Oχο μονον γιαουρτια αγαπητε ανωνυμε αλλα και την ταινια με τον Θαναση Βεγγο που συμμετεχει στον τουρτοπολεμο. Για να δουν με λεπτομερειες τι θα επρεπε να γινεται στις τελευταιες συσκεψεις. Απο μια τουρτα στον καθενα και στην καθε μια. Και κριμα γιατι ειναι εξαισιο γλυκο που θα πηγαινε τζαμπα στις μουρες τους.

Ανώνυμος είπε...

Παιδια παρτε πολλα γιαουρτια ο καταλογος ειναι μεγαλος. Ουτε που θα το καταλαβετε ποτε θα τελειωσουν. Αφηστε που χρειαζεται να τα μεταφερετε και στην ΕΣΗΕΑ. Εκει να δεις γιαουρτοπολεμος που πρεπει να γινει. Με τους κατα συνηθεια και υπαγορευση συνδικαλισταραδες που οταν πανε ανεργοι στραβομουτσουνιαζουν. Ησυχια δεν βρισκει κανεις στη ΕΗΣΕΑ με τους απολυμενους. Τι ενοχλητικοι ανθρωποι. Ρε, αυτοι εχουν κατσικωθει στο Συμβουλιο αλλα δυστυχως και σε αλλα οργανα και ελεγχουν τα παντα. Ερημην μας. Και οι λιγοι καλοπροαιρετοι ουτε που ακουγονται. Μηπως η πολυ σοβαρη ιστορια του ΕΤ πρεπει να οδηγησει σε μια σταδιακη καθαρση απο τους αχρηστους? Μηπως πρεπει να γινει αφορμη για μια σειρα απο πολυ σημαντικες αλλαγες οπως, εστω μερικως, αυτοδιαχεριζομενες εφημεριδες, στην εκλογη στελεχων απο τους δημοσιογραφους και σε αξιοπρεπη σωματεια? Μηπως οι κυριοι της ΕΣΗΕΑ πρεπει να παρουν την απαντηση τους στις ενδεχομενες εκλογες του Σεπτεμβρη?

Ανώνυμος είπε...

Σχετικα με αυτα που λεει ενας ανωνυμος για την ενταξη στα μισθολογια ανθρωπων που δεν παταγαν εκει αλλα και για το μεγαλο φαγοποτι σε βαρος του εκδοτη, δεν εχει εικονα η επιτροπη διαβουλευσης; Δεν υπαρχουν καποια παλαιοτερα μισθολογια ή καταστασεις αμοιβομενων; Προφανως θα το εχουν σκεφτει αλλα ποσοι εργαζομενοι ειναι διατεθειμενοι να πληρωθουν και ανθρωποι που δεν ειχαν σχεση με την εφημεριδα; Αυτο που εχει παραμεινει στο μυαλο μου ειναι γιατι ο Θοδωρος Αγγελοπουλος δεν ζητησε εγκαιρως αναλυτικες καταστασεις; Γιατι δεν παρενεβη; Ειναι δυνατον σε μια μεγαλη επιχειρηση να κινουνται ετσι ανεξελεγκτα οσοι εχουν.... πλατη; Μηπως τελικα οι απλοι εργαζομενοι ηταν για βιτρινα, για αλλοθι η δεν ξερω τι αλλο;

Ανώνυμος είπε...

Παρακολουθω τους διαλογους σας με πολυ ενδιαφερον. Ομολογουμενως απελευθερωνεται πολυ οργη και αγανακτηση την οποια βεβαια κατανοω απολυτα. Ειμαι πολλα χρονια στη δουλεια εχω ακουσει και εχω δει πολλα. Θεωρω οτι κανενα ΜΜΕ δεν ειναι παρθεναγωγειο η εκκλησια. Και αχρηστους εχουν, και βαλτους, και τεμπεληδες, και διαπλεκομενους, και τσοκαρα που παρατηρει καποιος πολυ ευστοχα (μην πω τιποτα χειροτερο), και ανθρωπους που ουδεποτε παρουσιαζονται αλλα παρ ολα αυτα εισπραττουν το παραδακι. Σχετικα προσφατα αποκαλυφθηκε αυτο σε μεγαλη εφημεριδα, οσοι γνωριζουν θα καταλαβουν, και βεβαια κοπηκαν τα παραπανω φραγκα μαζι και ο βηχας. Μαλιστα καποιοι αμετακινητοι πηραν την αγουσα προς την πορτα. Ομως δεν εκλεισε η εφημεριδα. Ουτε εχασε σε κυκλοφορια. Παρεμεινε στο ποστο της αλλα με σοβαρες εσωτερικες αλλαγες. Φανταζεσθε δηλαδη καθε φορα να βουλιαζουν τα πλοια επειδη καποιοι αποκλαυπτεται οτι δεν εκαναν καλα τη δουλεια τους η λειτουργουσαν καθ υπερβαση; Απο οτι εχω διαπιστωσει τοσα χρονια αν θελεις να μην ακουγονται σχολια για ολους αυτους τους παρατρεχαμενους-που εσυ διατηρεις για διαφορους λογους-αξιοποιεις τους συντακτες και τιμας τη δουλεια τους δημοσιοποιοντας την, το αντιθετο θα ηταν καταστροφικο για την επιχειρηση, και προχωρας με ολες σου τις δυναμεις. Φιλοσοφια θελει;