Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας Περιοδικός Τύπος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας Περιοδικός Τύπος (και των Λιθοτύπ, Ορφέας) μετά από ενημέρωση για τις νομικές κινήσεις της εταιρείας, αφού συζητήσαμε τις μέχρι τώρα ενέργειες που έγιναν από πλευράς μας και από πλευράς της ιδιοκτησίας, καταλήξαμε στα εξής:
1. Παρά τον αιφνιδιασμό μας με την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (αίτηση συνδιαλλαγής), παρεμβήκαμε στο δικαστήριο με νομική υποστήριξη και στην ουσία στηρίξαμε την αίτηση της εταιρείας, πετυχαίνοντας την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της για το διάστημα που η εταιρεία θα βρίσκεται σε προσωρινή διαταγή.
2. Η αίτηση της εταιρείας δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή παρά μόνο με τη δική μας υποστήριξη
3. Η κίνηση αυτή που εκφράζει την αγωνία μας να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας μας έγινε με τη ρητή δέσμευση της εταιρείας δια των εκπροσώπων της ότι θα αποπληρωθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές, στη βάση ενός έγγραφου συμφωνητικού με συγκεκριμένες ημερομηνίες.
4. Παρόλα αυτά η διοίκηση αρνείται να δώσει κατηγορηματικές απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές, ενώ συνεχίζει να θέτει το δίλημμα ότι πρέπει να στηρίξουμε τις επιλογές της για να μην κλείσει η εταιρεία και μάλιστα ζητά από τα τμήματα περικοπές εξόδων.
Για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα το δίλημμα μπαίνει ως εξής:
  • Ή οι ιδιοκτήτες θέλουν να διατηρήσουν την εταιρεία και άρα επενδύουν στην ψυχή της εταιρείας που είναι οι εργαζόμενοι - πληρώνουν δηλαδή άμεσα τους οφειλόμενους μισθούς,
  • Ή δεν θέλουν να την σώσουν και άρα πρέπει να μας το πουν καθαρά
  • Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αν σύντομα δεν γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις από την διοίκηση πρόθεσή μας είναι να διεκδικήσουμε με κάθε μέσον τα δικαιώματά μας.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2/7/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: