Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

ΤΟ ΔΣ της "DBAS Εκδοτική"


Χωρίς εκπλήξεις το διοικητικό συμβούλιο της «DBAS Εκδοτική» που αγόρασε τον τίτλο του «Ελεύθερου Τύπου», μετά το λουκέτο της εφημερίδας από την οικογένεια Θ. Αγγελόπουλου.
Το καταστατικό της καταρτίστηκε στις 11 Αυγούστου από τη συμβολαιογράφο Κωνσταντίνα Μαυρογιάννη και σκοπός της Εταιρείας είναι, η έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης ιστοσελίδων του Διαδικτύου κ.α.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά και η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2010. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν οι, Ευαγγελία σύζυγος Δημητρίου Μπενέκου, Αλέξης Σκαναβής και Μαρίνα Μπενέκου, χήρα Κωνσταντίνου Μπενέκου. Ο αριθμός των μελών του μπορεί να φτάσει και τα 9 πρόσωπα. Την εταιρεία εκπροσωπεί νομίμως και δεσμεύει στις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έναντι όλων των Δημοσίων Αρχών η Ευαγγελία Μπενέκου και ο Αλέξης Σκαναβής, ενώ ως «μοναδικός μέτοχος της εταιρείας» αναφέρεται ο Δημήτρης Μπενέκος . (από την έντυπη έκδοση των Τυπολογιών)

ΠΗΓΗ: http://www.paron.gr/typologies/?p=730#more-730

Δεν υπάρχουν σχόλια: